En grande! Pe muchie de lamă | Cătălin Chirilescu | DisruptHR Talks

En grande! Pe muchie de lamă | Cătălin Chirilescu | DisruptHR Talks

En grande! Pe muchie de lamă – a DisruptHR talk by Cătălin Chirilescu – Master Trainer & Managing Partner at Attitude Training Romania

DisruptHR Bucharest 3.0 – March 26, 2019 in Bucharest, Romania #DisruptHRBucharest