Călătorie prin școală | Claudia Ionescu | DisruptHR Talks

Călătorie prin școală | Claudia Ionescu | DisruptHR Talks

Călătorie prin școală – a DisruptHR talk by Claudia Ionescu – Director of the School No.4 “Elena Donici Cantacuzino”

DisruptHR Bucharest 3.0 – March 26, 2019 in Bucharest, Romania #DisruptHRBucharest