Time To Work On Your CORE | Thomas Ingrassia, Esq. | DisruptHR Talks

Time To Work On Your CORE | Thomas Ingrassia, Esq. | DisruptHR Talks

Time To Work On Your CORE – a DisruptHR talk by Thomas Ingrassia, Esq. – Attorney at Pettit Kohn Ingrassia & Lutz PC

DisruptHR San Diego 1.0 – October 19, 2016 in San Diego, CA #DisruptHRSD