Monsters We Live With | СВІТЛАНА ІСАЄНКО | DisruptHR Talks

Monsters We Live With | СВІТЛАНА ІСАЄНКО | DisruptHR Talks

Monsters We Live With – a DisruptHR talk by СВІТЛАНА ІСАЄНКО – Завідуюча відділенням граничних та кризових станів Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3

DisruptHR Kyiv 3.0 – June 6, 2019 in Kyiv, UA #DisruptHRKyiv