¿Bailais? | Fernando Ledesma | DisruptHR Talks

¿Bailais? | Fernando Ledesma | DisruptHR Talks

¿Bailais? – a DisruptHR talk by Fernando Ledesma – Director de Recursos Humanos Saint-Gobain

DisruptHR Madrid 4.0 – November 28, 2019 in Madrid, SP #disruptHRmad