Aprender a aprender | Ian Gibbs | DisruptHR Talks

Aprender a aprender | Ian Gibbs | DisruptHR Talks

Aprender a aprender – a DisruptHR talk by Ian Gibbs – Autor, speaker, youTuber¡¡

DisruptHR Madrid 4.0 – November 28, 2019 in Madrid, SP #disruptHRmad