3 asesinatos premeditados de RRHH | Renzo Castillo | DisruptHR Talks

3 asesinatos premeditados de RRHH | Renzo Castillo | DisruptHR Talks

3 asesinatos premeditados de RRHH – a DisruptHR talk by Renzo Castillo – Speaker International. Psicólogo. Consultor de RRHH en Alcance Consultores

DisruptHR Madrid 3.0 – May 5, 2019 in Madrid, Spain #disruptHRmad