Чому сервісна стратегія стосується не лише клієнтів? | Анастасія Владичинська | DisruptHR Talks

Чому сервісна стратегія стосується не лише клієнтів? | Анастасія Владичинська | DisruptHR Talks

Чому сервісна стратегія стосується не лише клієнтів? – a DisruptHR talk by Анастасія Владичинська – Експерт No1 із сервісу в Україні, засновник Vladychynska Consulting, автор
та викладач першої в Україні Школи сервісу

DisruptHR Kyiv 1.0 – November 29, 2018 in Kyiv, Ukraine #DisruptHRKyiv