Задзеркалля. Перехід на «темну» сторону | Олександр Пащенко | DisruptHR Talks

Задзеркалля. Перехід на «темну» сторону | Олександр Пащенко | DisruptHR Talks

Задзеркалля. Перехід на «темну» сторону – a DisruptHR talk by Олександр Пащенко – Executive Director в Omni Channel Retail (АЛЛО)

DisruptHR Kyiv 1.0 – November 29, 2018 in Kyiv, Ukraine #DisruptHRKyiv